ขอแสดงความยินดี นศ.คณะวิทยาศาตร์รับรางวัลในงาน Microsoft Imagine Cup Thailand 2011

27 March, 2011 at 8:47 am

Microsoft Imagine Cup Thailand 2011

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน โครงการ Microsoft Imagine Cup Thailand 2011 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลพิเศษจาก K-Bank ได้แก่ทีม Cycops จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ชื่อผลงานชื่อ BlindCanGo โดยมีรายชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้

  • นายคมเดช เผือดผุด
  • นายธเนศ โล่ห์สกุล
  • นางสาวมนฤทัย นามศรี
  • นางสาวเพียงฤทัย อินธิรส

จากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ความว่า ทีมที่ได้รางวัลอื่น ๆ จากการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2011 นั้นมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NewKrean จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมDiz จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม SKErix จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม SKEos จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • รางวัลพิเศษจาก K-Bank ได้แก่ทีม Cycops จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และทีม SKErix จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ก็นับว่าขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ที่ได้ผ่านการคัดเลือกทุกทีมเลย แล้วก็หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Microsoft Imagine Cup Thailand