Apple iPhone5 ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะ

13 September, 2012 at 1:45 am


เอาละเริ่มจากเริ่มต้นกันก่อน Apple จะมีการจัดงาน Keynotes เพื่อชี้แจงเทคโนโลยีใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เอาละมาดูรูปพระเอกคนแรกของงานในวันนี้ดีกว่าครับ