ขอแสดงความยินดี นศ.คณะวิทยาศาตร์รับรางวัลในงาน Microsoft Imagine Cup Thailand 2011

27 March, 2011 at 8:47 am

Microsoft Imagine Cup Thailand 2011

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน โครงการ Microsoft Imagine Cup Thailand 2011 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลพิเศษจาก K-Bank ได้แก่ทีม Cycops จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ชื่อผลงานชื่อ BlindCanGo โดยมีรายชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้

  • นายคมเดช เผือดผุด
  • นายธเนศ โล่ห์สกุล
  • นางสาวมนฤทัย นามศรี
  • นางสาวเพียงฤทัย อินธิรส